Projekt Umění třídit představuje propojení několika směrů a výzev, kterým se společnost ASEKOL věnuje a  každodenně řeší. Kolektivní systém ASEKOL provozuje nejhustší veřejně dostupnou síť sběrných míst vysloužilých elektrozařízení nejen v České republice, ale i Evropě. O svém poslání chránit přírodu, sbírat vysloužilé elektro informuje i v rámci outdoorových aktivit, které jsou ve většině případů přidruženy k charitativnímu účelu akce. Společně tak s nadacemi a sociálními partnery pomáhá chránit slabší, ať už jsou to znevýhodněné děti, senioři, hendikepovaní nebo příroda. ASEKOL se maximálně věnuje osvětě a vzdělávání dětí i učitelů například v projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Za svůj přístup k CSR politice společnosti získal několikrát po sobě Zlatý certifikát TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA.

ASEKOL v rámci svých sběrných míst provozuje síť červených kontejnerů určených ke sběru drobných elektrospotřebičů, na které chce tímto projektem upozornit. Kontejnerů se po celé České republice nachází více než 3 600 kusů a jejich počet se stále zvyšuje. Jsou originálním řešením sběru drobného elektra, které stále ještě často zbytečně končí v komunálním odpadu. Zároveň však dlouhodobě řeší problém s vandaly a nenechavci, kteří se do kontejnerů vkrádají s vidinou velkého zisku v podobě vysloužilého elektra, které je však ve skutečnosti nefunkční či zastaralé, tedy nepoužitelné.

Projekt Umění třídit je roztomilou přesmyčkou mezi povzdechem, že třídit je někdy umění a klasickým pojetím umění jako takového, v tomto případě streetartu. Je propojením podpory ochrany přírody, ochrany samotných kontejnerů a také uvědomění si, že červené kontejnery jsou a budou součástí veřejného prostoru. Každým rokem se zkracuje docházková vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni překonat při třídění a je tedy třeba mít stále více sběrných nádob na co nejdostupnějších místech.

Aby byl projekt koncepční a zasáhl co největší rádius lidí, bylo nutné zaměřit se na celé území České republiky. Hlavním koordinátorem umělecké sekce projektu byl sprejer Nikola Vavrous (KHOMA), který sdružil výtvarníky a streetartové umělce a pro společnost ASEKOL vytvořil 14 kontejnerů určených do krajských měst. Každý kontejner je originál a znázorňuje podstatu daného města. Vznikly tak návrhy, které se po roce příprav začaly v květnu 2019 realizovat v Roudnici nad Labem a v druhé polovině srpna začaly být umisťovány ve městech.

První kontejner byl vytvořen již před více než rokem pro město Pardubice, kdy se jednalo o zkušební prototyp, který měl ověřit, zda právě takto „upravený konťák“ bude lákat vandaly a nenechavce. A nebo naopak zafunguje praxe z evropských měst nebo například z New Yorku, kde streetart snížil kriminalitu a vandalismus, speciálně v tzv. no-go zónách, tedy v místech, kam je bezpečnější nechodit.

Projekt Umění třídit je unikátní ve své komplexnosti a také originalitě. Na jedné straně jsou umělci, kteří dostali velmi jednoduché zadání – vyobrazit dané město a propojit jeho motivy se sběrem elektroodpadu. Na druhém konci jsou města a obce, které se s návrhem seznámily a případně navrhly dominantu či osobnost, která je pro město typická. Každý k zadání přistoupil po svém, ať už se jednalo o ztvárnění námětu, tedy zda byl návrh malován v grafických programech nebo „z ruky“ až po rozdílnou techniku nástřiku, malby štětcem, fixem apod. Některé návrhy jsou abstraktní, věnované futuristickým vyobrazením, kdy nadvládu přejímá nad světem vysloužilé elektro, jindy naopak byly zpodobněny zásadní sochy daného místa, architektura či osobnosti, jako je tomu například u kontejneru, který je umístěn v Olomouci na kterém kromě komiksově ztvárněné Svaté Trojice najdete i karikaturu šéfkuchaře Přemka Forejta.

Umístěním projekt ovšem neskončil. Od 2. září do 13. října 2019 proběhlo hlasování o nejoblíbenější kontejner a také soutěž, která podpořila šíření informací o potřebě sběru elektra prostřednictvím červených kontejnerů a ochraně přírody. Vítězný nejoblíbenější kontejner v Hradci Králové vyhrál ocenění pro své město a získal příspěvek na environmentální nebo CSR aktivity. Kontejnery budou ve městech a obcích nadále krášlit ulice minimálně rok, doufejme bez jediného škrábnutí.

V období 17. – 21. 10. 2019 byly vybrané kontejnery k vidění na výstavě DESIGNBLOK v pražských Holešovicích.

Výtvarníci a streetartoví umělci zapojení do projektu

Nikola Vavrous (KHOMA) je hlavou celého projektu a staral se o to, aby vše fungovalo. Ve fázi přípravy návrhů a také jejich přenesení do podoby maleb na kontejnerech. Graffiti se věnuje od dětství, během puberty zjistil, že adrenalin není jeho šálek kávy, a proto inicioval zřízení mnoha legálních ploch v Moravskoslezském kraji. Od roku 2008 pořádá putovní street-artové festivaly, propojuje umělce, školy, firmy a úřady a vnáší tak umění do ulic měst. Zároveň sám tvoří malby na zakázku do interiéru i exteriéru domovů a firem. Tvoří také vlastní obrazy a velkoplošné muraly. Do mnoha svých projektů zve také jiné umělce. Výtvarníky, kteří se ke Khomovi v projektu Umění třídit připojili byli Dalibor Krch (MAX), Jan Gruml (SLAKING LIZARD), Ivan Svárovský (YVANS), Nelli Plevová (VANELLI), Michal Filák (PROROK)a Oto Vehovský (PHORMEL).

Sleduj nás na Instagramu

Čeština